2022

Fingrid

Transformatorstation

Utbyggnadsarbeten av kontrollbyggnaden för elstationen.

Referensinformation

stad

Vihtavuori

kund

Fingrid

Byggnadsår

2022

Referenser