STIG IN

I FRAMTIDEN FÖR
INFRASTRUKTURBYGGE

Anfra är en effektiv, ungdomlig och växande toppexpert inom betong- och infrastrukturbygge.

VI LÄGGER GRUNDEN

FÖR BÄTTRE BYGGNATION

Anfra Oy, grundat år 2015, hjälper byggare med alla aspekter av platsgjutning och tillhörande
byggen. Vår framgång bygger på effektiva arbetsmetoder och effektiv logistik, samordnande
mellan planering och genomförande samt vår vilja att djärvt förnya byggsektorn.
Vår mission är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster med hjälp av
effektivare arbetsmetoder och planer. Vår vision är att Anfra är det bästa infrastruktur- och
betongföretaget i Norden.
Anfra har vuxit snabbt. Ökningen av vår omsättning är imponerande – från det att vi
grundades till 54 miljoner euro i dag – och fortsätter med allt större kliv. Företaget har sitt
säte i Uleåborg och är för närvarande verksamt i Finland och norra Sverige.

Inom Sverige verkar vi under namnet Anfra Nordic AB.

VÄRDERINGAR

Vårt arbete bygger på glädje, öppenhet, fasthet och omsorg. Dessa värderingar återspeglas i Anfras dagliga arbete.

GLÄDJE

Vi gillar att arbeta och det märks. För att göra arbetet roligt och effektivt i en positiv atmosfär lägger vi ofta mer än rimligt med tid och resurser på humor.

ÖPPENHET

Vårt öppna förhållningssätt återspeglas bland annat i det faktum att våra kundrelationer är kontinuerliga. Vi är öppna inom företaget och gentemot kunderna. Vi föreslår lösningar som är rättvisa och ändamålsenliga för kunden. Vi vill höra deras synpunkter på vårt arbete så att vi kan utveckla vår verksamhet.

FASTHET

Vi har finslipat våra arbetssätt för bästa möjliga effektivitet, vilket gör vår verksamhet lika hållfast som betong. Detta gynnar först och främst kunden – slutresultatet håller måttet och blir färdigt i tid. Fasthet innebär också att vi håller fast vid våra löften och tar rakryggat emot respons.

OMSORG

Vi tar hand om våra kunder och varandra. Arbetssäkerhet är viktig för oss, och därför säkerställer vi kvaliteten på utrustning och redskap, och ser till att alla följer säkra arbetsmetoder. Vi bär också omsorg om ett högkvalitativt slutresultat, våra kunders framgång och att vår verksamhet är miljömässigt och socialt hållbar.

SÄKERHET OCH ANSVAR

VIKTIGAST ÄR SÄKERHETEN PÅ ARBETSPLATSEN

Det är viktigt för oss att arbetssäkerheten i våra projekt är stenhård. Vi ordnar utbildning i
arbetssäkerhet och ser till att arbetet alltid utförs med rätt verktyg och rätt utrustning.

Anfra följer ISO 45001-standarden gällande arbetsmiljö- och arbetsmiljösäkerhetsfrågor. Anfra Nordic har ännu inte certifierats, men certifiering är på gång.

På byggplatserna upprätthålls säkerheten i samarbete med kunderna enligt de ovan nämnda
normerna. Vi eliminerar riskfaktorer på byggplatserna på basis av kontinuerliga kontroller och
granskningar.

Med dessa åtgärder har vi uppnått utmärkt arbetssäkerhet!

A-perustus-Vastuullisuutta

VI BYGGER HÅLLBART PÅ ALLA SÄTT

Vi agerar ansvarsfullt gentemot miljön, samhället, vår personal och våra samarbetspartner.
Genom att agera på ett etiskt hållbart sätt säkerställer vi att vi bygger bra både nu och i
framtiden.
Det är också ansvarsfullt att vårt arbete står sig över tiden i Finlands svåra väderförhållanden.

ANFRA I SIFFROR

Dessa siffror visar omfattningen av vår verksamhet.

Personalstyrka

160

personer

Omsättning

54 M€

år 2023

Verksamhet sedan

2015

Byggplatser

160

år 2023