Broar och tekniska konstruktioner

Vi erbjuder planering av broar och andra tekniska konstruktioner, från förstudie till
byggplanering. Vi bygger även broar och andra konstruktioner.

PLANERING AV TEKNISKA KONSTRUKTIONER

Våra planeringstjänster bygger på vårt interna samarbete mellan planering och produktion. Genom detta samarbete säkerställer vi optimala och kostnadseffektiva konstruktioner för varje bygge. Vi genomför också projekt enligt modellen ”planera och genomför”.
Vi granskar också färdiga byggen med tanke på eventuella förbättringar och uppgraderingar av konstruktionerna. Om vi anser att det finns en ekonomiskt och tekniskt effektivare lösning än exempelvis beställarens plan för en bro på en enskild väg, kan vi vid behov erbjuda en alternativ brokonstruktion med planer.

Vi planerar alla slags konstruktioner för bebyggda miljöer.

Exempel på planeringsobjekt inkluderar:

  • broar
  • pålplattor
  • stödmurar
  • vatten- och strandkonstruktioner
  • bullerskydd för vägar och järnvägar

Vi planerar projekt för industrin, enskilda vägar och kommuner.

VÅRA PLANERINGSTJÄNSTER

Vi erbjuder även följande tjänster:

Våra ingenjörer har mer än 15 års erfarenhet av att planera broar och andra tekniska
konstruktioner samt av att leda planeringsprojekt.

Läs mer om våra planeringstjänster och referenser på webbsidorna för konstruktionsplanering.

ANTTI HAURU

Projektchef, tekniska konstruktioner

Kvalifikation för att designa exceptionellt utmanande betongstrukturer, nybyggnation, broar

044 567 0567
antti.hauru@anfra.fi