ANFRA

Concreting the future

INFRASTRUKTURENS

FRAMTID

Anfra är en komplett betong- och infrastrukturentreprenör. Vår kärnkompetens är platsbyggda betongkonstruktioner, strukturell design och infrastrukturbyggande för industri-, företags- och offentliga projekt. Vi har specialiserat oss på transformatorstationer och infrastruktur för vindkraftverk.

Vår framgång bygger på effektiviteten i våra arbetsmetoder och vår logistik, kombinationen av planering och genomförande samt modet att djärvt förnya byggsektorn. Vi är verksamma i hela Finland och även i norra Sverige. Inom Sverige verkar vi under namnet Anfra Nordic AB.

VÅR VERKSAMHET

INDUSTRI

Betongkonstruktioner
och infrastruktur för industrin

infrarakentaminen infra maarakentaminen

Mark och Infra

Markarbeten och
infrastrukturbyggen

Muhos-sahkoasema

ENERGI

Transformatorstationer,
solkraftverk och vindkraftverk

rakennesuunnittelu a-perustus

Underentreprenad

Underentreprenad inom bostads-, kontors- och offentlig byggsektor

Teuva sähköasema

Markbyggnad

Markbyggnad både separat och i samband med betongkonstruktion

VATTENBYGGNATION

Reservoarer, dammar, vattentäta betongkonstruktioner

BROBYGGNATION

Mångsidiga tjänster för brobyggnation

VÅR SPECIALITET

INDUSTRI

Betongkonstruktioner
och infrastruktur för industrin

infrarakentaminen infra tuulivoima

ENERGI

Transformatorstationer,
solkraftverk och vindkraftverk

Referenser

kontakta oss