Integritetspolicy

1. Registeransvarig namn:

Marika Vänttilä
Företag: Anfra Nordic AB
Org.nr: 559435-0133
Linnunrata 14
90440 Finland, Kempele

2.erson/företag som ansvarar för registret:

Marika Vänttilä
+358 44 758 3385
marika.vanttila@anfra.se

3.Registerets namn

Anfra Nordic AB personkontaktregister

Syfte med behandling av personuppgifter

Kontaktinformation om personer i registret används för marknadsföringsåtgärder och information från Anfra Nordic AB.

4.Syfte med registret

Insamlade personuppgifter används för: Identifiering och hantering av kundens användningsrättigheter. Leverans av beställningar från registrerade användare och upprätthållande av kundrelationer, marknadsföring och utveckling.

5. Grund för insamling och behandling av uppgifter

Kunduppgifter samlas in och behandlas med kundens samtycke eller för att uppfylla avtalet med kunden.

6. Registeruppgifter

Företagsnamn, Org.nr, E-postadress, Telefonnummer, Adress och Namn.

7. Uppbevaringstid för uppgifter

Personuppgifter sparas så länge som de behövs för att uppfylla avtalet med kunden eller för att utveckla kundservice.

8. Reguljära källor för information

Information samlas in från: Personer själva. Register som förs av myndigheter inom lagens gränser (t.ex. ytj.fi). Information samlas också in med hjälp av Google Analytics-analystjänsten.

Registerutlämnanden och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter lämnas inte rutinmässigt till andra än företaget. Vissa tjänsteleverantörer som används av företaget kan lagra uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Användning av cookies

Vi använder så kallade cookies på våra sidor. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på användarens dator och gör det möjligt för webbplatsens ägare att känna igen vanliga besökare på webbplatserna, underlätta besökarnas inloggning på sidorna samt möjliggöra sammanställning av kombinerad information om besökarna. Med hjälp av detta feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt deras individuella behov. Om användaren som besöker våra sidor inte vill att vi samlar in ovan nämnda information med hjälp av cookies, möjliggör de flesta webbläsare att inaktivera funktionen för cookies. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna. Det är dock bra att tänka på att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor och tjänster vi underhåller ska fungera korrekt.

11. Registerets skydd

Uppgifterna överförs via en SSL-skyddad anslutning. Elektroniska uppgifter skyddas med brandvägg, användarnamn och lösenord. Endast personer som arbetar för registeransvarig och behöver informationen i sina arbetsuppgifter har rätt att använda uppgifterna.

12. Automatiskt beslutsfattande

Automatiska individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas inte.

13. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom/henne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om granskning bör skickas underskriven till ansvarig för registerärenden.

Rätten att granska är avgiftsfri, men kan bara utövas en gång om året.

Den registrerade har rätt att begära rättelse eller borttagande av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Han eller hon har också rätt att begränsa eller motsätta sig behandling av sina uppgifter enligt artikel 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning. Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandling av uppgifter eller att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av sina uppgifter för direktmarknadsföring.

Kontaktuppgifter

Anfra Nordic (Org.nr: 559435-0133) Kempele
Frågor angående dataskydd besvaras av dataskyddsansvarig Marika Vänttilä. E-post kan skickas till adressen marika.vanttila@anfra.se