ANFRAPLATTA ÄR DEN FÖRMÅNLIGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE METODEN ATT ANLÄGGA STORA BETONGGOLV

10.5.2024

ANFRAPLATTA ÄR DEN FÖRMÅNLIGARE OCH MILJÖVÄNLIGARE METODEN ATT ANLÄGGA STORA BETONGGOLV

Det är vanligt att överdimensionera betongkonstruktionerna inom betongbranschen. Det är beklagligt eftersom det medför extra kostnader för beställaren och orsakar större koldioxidutsläpp. I egenskap av en ansvarsfull partner för våra kunder vill vi lyfta fram detta, eftersom minimering av miljöpåverkan är den väsentligaste delen av vårt ISO 14001-kompatibla miljösystem. Därför har vi introducerat Anfraplatta på marknaden. Vi har utvecklat Anfraplatta för att kunna anlägga stora bärande betongplattor på ett så mångsidigt hållbart sätt som möjligt.

Metoden lämpar sig för anläggning av golv i industrihallar, butikslokaler, logistikcentra och motsvarande byggnader. Den konventionella metoden går ut på att bygga betongplattan på samma sätt överallt. Då de lokala punktlasterna i olika sektioner av golvet eller de varierande förhållandena i grunden under byggnaden inte beaktas vid konstruktionsplaneringen, byggs hela det pålade betonggolvet enligt samma specifikationer. Plattan har samma tjocklek, armering, betongkvalitet och distribution av pålar i hela området.

Enligt vår uppfattning saknar branschen genuin vilja och förmåga att optimera konstruktionerna, och de blir obemärkt tyngre än nödvändigt, både då det gäller stål och betong. Vi vill ändra på detta och går modigt i bräschen för att visa riktningen för hela branschen. Därför gör vi det nu möjligt för beställare att låta göra planer för optimerade Anfraplatta-golv på så sätt att beställaren fritt kan konkurrensutsätta sin entreprenad utan att beställaren behöver förbinda sig att beställa entreprenaden av oss.

UPP TILL 20 PROCENTS BESPARING VID ANLÄGGNING AV BETONGGOLV?

Konstruktionsplaneringkompetens står i centrum. När Anfraplatta används, kräver konstruktionsplaneringen större precision och därför också mer arbete än vid konventionella lösningar. Vi använder avancerade automatiseringar i stor omfattning vid konstruktionsplaneringen för att kompensera för kostnaderna för det mer ingående arbetet. Genom omsorgsfull konstruktionsplanering och innovativa tekniska lösningar från Anfra är det möjligt att optimera materialets mängd, tjocklek och hållfasthet på så sätt att det vid anläggningen av till exempel ett pålat golv på 10 000 m² är möjligt att uppnå besparingar på upp till 200 000 euro.

Vi har dessutom utvecklat Anfraskiva, ett armeringselement som monteras i anslutning till pålen. Produkten förbättrar pålens hållfasthet vid genomstansning på så sätt att det är möjligt att minska antalet pålar med upp till 20 procent. Optimerad placering av pålarnas armering, fiberbetong och lösningen Anfraskarv minskar finansieringsbehovet med cirka 20 procent. Armering används endast där den verkligen behövs. Med Anfraplatta bestäms betongens hållfasthet och plattans tjocklek utifrån lasterna.

AVSEVÄRT MINDRE KOLDIOXID

Cementtillverkning ger upphov till enorma koldioxidutsläpp och därför ska hela betongbyggbranschen hela tiden jobba för en grönare framtid. Vi på Anfra vill värna om vår miljö som betongbyggare, och detta mål har sporrat oss också när vi utvecklade Anfraplatta.

Anfraplatta har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än konventionella pålade plattor eftersom Anfraplatta kräver cirka 20 procent mindre pålar och stål. Med den optimerade konstruktionen (plattans tjocklek) är åtgången av betong i genomsnitt 20 procent mindre, vilket också minskar miljöverkningarna från cementtillverkningen.

Ta kontakt med vårt försäljningsteam och fråga mer om Anfraplatta!

Mer:

Ⓒ 2024 ANFRA