Anfra Oy och Omexom undertecknar ett avtal om en stor byggentreprenad och arkitektritningar och byggplanering.

22.6.2023

Anfra Oy och Omexom undertecknar ett avtal om en stor byggentreprenad och arkitektritningar och byggplanering.

Anfra Oy och Omexom har ingått avtal om ett eldistributionsprojekt som ska genomföras i Uleåborg.

Anfra Oy ansvarar för projektets arkitekt- och konstruktionsplanering samt för det byggnadstekniska genomförandet. Den ansvariga projektledningen kommer också från Anfra. I kombination med de pågående industriprojekten ger avtalet välkommen utfyllnad i orderboken i norr. Entreprenaden omfattar bygge av en transformatorstation med markarbeten och sex distributionsstationer exklusive VVS, el- och automation.

Konstruktionsplaneringen för anläggningen är på god väg och det egentliga arbetet på byggplatsen inleds i juni 2023. Den totala våningsytan för de byggnader som ingår i kontraktet är cirka 2 820m2 och entreprenaden planeras vara klar i början av 2024.

Entreprenaden är en del av en större helhet som Omexom och Eitech genomför i samarbete för Aurora Infrastructure Oy. Aurora ansvarar för distributionen av el till slutkunderna. Även i detta projekt deltog Anfra redan i förhandsanbudsskedet med sin bästa expertis. Själva transformatorstationsbyggnaden utförs som en betongkonstruktion med en ram av balkar och pelare, förstärkt med betongelement.

Planeringslösningarna kunde diskuteras redan i ett tidigt skede.

“Det har en betydande inverkan på kostnaderna, schemat och koldioxidutsläppen för anläggningen”, säger Matti Simonen på Anfra, ansvarig byggnadsingenjör för anläggningen.

Samarbetet med Omexom inleddes för flera år sedan. Byggchefen på Omexom Seppo Yli-Renko som har varit med i flera samarbetsprojekt lär ha konstaterat: ”Killarna kommer nog att få jobbet gjort.”
”Det är sannolikt att hans uttalande hjälpte oss att få även den här entreprenaden”, säger Tomi Puoskari, VD för Anfra.

Mer:

Ⓒ 2024 ANFRA